Privacy Statement

Team Jonk  respecteert uw privacy. Gegevens die u aan ons beschikbaar stelt, worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend in onze eigen bestanden om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen over onze diensten en producten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres onder op deze pagina.

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Team Jonk levert diensten en verkoopt daaraan gerelateerde producten. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Team Jonk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw verzoek voor informatie, inschrijving en/of bestelling.. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw informatie wordt gebruikt

– om de inhoud van onze website te verbeteren
– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Samenwerkingspartners

Voor communicatie en het uitvoeren van uw bestelling werken wij samen met service providers zoals Event Organisers, orderverwerkingsbedrijven voor o.a. het eventueel incasseren en verzenden van de door u geplaatste bestelling, afhandeling van klantenservice en (postale) distributies.

 

Persoonsgegevens

Team Jonk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie als deze op vrijwillige basis aan ons is doorgegeven. Wij verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u per e-mail of post de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, u de producten te leveren die u heeft besteld en om uw mening over onze diensten te vragen.

 

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, heeft u altijd recht op inzage in uw gegevens. Op uw verzoek ontvangt u een uitdraai van de gegevens die wij over u hebben. U heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, verbeteren en/of aan te vullen.

 

Gegevens over uw gezondheid

Indien u via het contactformulier op onze website(s) of per e-mail zelf gegevens verstrekt over uw opleiding,werkzaamheden en wensen, verleent u ons hierbij toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze diensten en producten.

 

Andere gegevens

Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Team Jonk ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij C14 Team Jonk 

C14 Team Jonk hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer u informatie verstrekt en/of een bestelling plaatst, het contactformulier invult, of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer (SSL). Zo worden de persoonsgegevens tijdens verzending en opslag versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding plaats.

 

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend. C14 Team Jonk by Team Jonk kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

 

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen de Team Jonk  websites links bevatten naar websites van derden, waarover Team Jonk geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. U dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

 

Het gebruik van cookies

Op onze site(s) gebruiken we cookies. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw klantprofiel en eventuele boodschappenlijst
– om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser

 

Vragen en/of verzoek?

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf. Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@teamjonk.nl