Jasper van Leeuwen

NAam:

Jasper van Leeuwen

functie: 

Directeur Talent Identificatie

mijn droom:

Vinden en helpen van de weinigen die velen kunnen inspireren

EXPERTISE:

Talent identificatie, internationale samenwerking, samenwerking amateurvoetbal, (multi)culturele communicatie, strategie, management & organisatie, PR & marketing, Nederlands-Engels-Frans

achtergrond:

Als Manager Jeugdscouting van AFC Ajax Amsterdam hervormde en professionaliseerde Jasper de jeugdscouting, door integratie van externe en interne scoutingprocessen in de jeugdopleiding.

Deze meer pro-actieve scouting visie was een toevoeging op het “Plan Cruyff” en uitvloeisel van haar innovatieve filosofie. Hiernaast zette hij een programma op ter uitbreiding en verbetering van de samenwerking tussen Ajax en de amateurverenigingen. Doelstelling van dit initiatief was de overdracht van kennis, het garanderen van een kwalitatief sterke instroom op de langere termijn en het invulling geven aan Ajax’ verantwoordelijkheden richting partnerclubs en het amateurvoetbal in algemene zin. Tenslotte was Jasper mede-initiator en coördinator van de uitrol van een agenda, voortvloeiend vanuit het Plan Cruyff, ter verbetering van het gehele Nederlandse jeugdvoetbal. Deze agenda bestond uit de promotie en revitalisering van het straat- en zaalvoetbal (diverse ondergronden) en de introductie van het “Twin Games” concept, bedoeld om de jongste leeftijdsgroepen binnen veel kleinere veldafmetingen te kunnen laten voetballen. Dit project, gestart via een pilot project in Amsterdam, verspreidde zich al snel als een olievlek langs de Nederlandse velden. Na twee jaar van pilot competities beperkt tot de Nederlandse betaald voetbalclubs, is het concept inmiddels officieel geadopteerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) als integraal onderdeel van haar nieuwe Masterplan ter hervorming en verbetering van het Nederlandse (jeugd)voetbal. Vanaf het seizoen 2017-2018 zullen alle Nederlandse jeugdspelers tussen 6 en 12 jaar, ook de amateurs, op veel kleinere velden spelen. Voorafgaand aan zijn werk bij Ajax was Jasper mede-oprichter, initiatiefnemer en coordinator van een aantal (internationale) projecten, met een focus op high potential jongerenparticipatie, interculturele dialoog en zelfstandig ondernemerschap. Jasper is houder van een universitaire graad in Bedrijfskunde (MScBA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.